3

ROGÓW 16 GRUDNIA 2006 - CZĘŚĆ OFICJALNA I ARTYSTYCZNA


MENU

Wstecz
W kościele
W szkole
Wprowadzenie
Przeszłość
Miłość
Tradycja
Wartości
Przemijanie
Przesłanie
Wystąpienia
Spotkania
Nasi goście
i54
Dyrektor Radosław Kubicki oraz Helena Konarska witają zgromadzonych gości

Symboliczne dobicie gwoździ do drzewca sztandaru Gimnazjum w Rogowie
i55
i56
i57
i58

"O, przyjaciele! Cóż to za wizyta!
Czymże was witać, o najbardziej moi?
Niech każde okno snami pozakwita.
W liście majowe niech się próg przystroi.

Każdy z was bratem mi i dobrodziejem;
Witajcie! Proszę tu na błam kobierca.
Zastawić muszę stół. W kieliszki wklejem
Każdy czerwone wino swego serca."
                                                          
Kazimierz Wierzyński "Odwiedziny"

WPROWADZENIE


i12
i16
"Wspomnienie"

i13
i15
Układ taneczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym

i60
i61
Bartłomiej Szlawski, Kinga Chmielewska
Joanna Zdziebczyńska, Marek Susik

"Stanęliśmy dziś przed bardzo trudnym zadaniem. Jak w kilku słowach zamknąć wiek? Jak przez chwilę dać świadectwo zaangażowaniu uczniów, nauczycielskiemu powołaniu, staraniom i ambicjom wielu, wielu ludzi? Jak przywołać wspomnienia, przypomnieć nazwiska, odnależć w pamięci twarze?


Postanowiliśmy powiedzieć o tym, co w szkole, co w nauczaniu powinno być najważniejsze - o wartościach. Szczególnie dziś, kiedy w placówkach oświatowych nie brak problemów, a w wielu szkołach dochodzi do aktów agresji; kiedy zatrważają nas wieści o wydarzeniach okrutnych i strasznych, pragniemy powołać się na szczytne ideały, piękne tradycje, właściwe postawy.

Te postawy cechowały ludzi , którzy przez lata zabiegali o założenie szkoły na naszym terenie i później o jej utrzymanie. A mówimy tu o czasach, kiedy dla nauki, dla szkoły ludzie ryzykowali życie, kiedy nauka odbywała się u gospodarzy, w prywatnych domach, w stodołach. Wśród tych odważnych ludzi był mój dziadek."

i116

PRZESZŁOŚĆ

"Ten, kto nie szanuje i nie ceni własnej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości" 
Józef Piłsudski

Józef Śliwiński
i118
i119
Rozmowa z prababką - Mikołaj Napieracz i Mirella Kotas

MIŁOŚĆ

"I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał"

i63

Wiesława Śliwińska
i120
i121
i17
i18
"Niech mówią, że to nie jest miłość"

I64

TRADYCJA


"Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień"
                       Antoine de Saint-Exupery

Janina Zarzycka
i66
i67
Wigilia w domu rodzinnym
Agata Mirowska, Natalia Dziąg  i Jakub Popłoński

i122
i20
"Uciekali, uciekali, uciekali..."

WARTOŚCI


"Jest w nas korzeń zła i nie mamy dość siły, by go z naszego życia do szczętu wyrwać, ale jest też nasienie dobra, które użyźniać możemy"
Leszek Kołakowski

I72

Mirosław Witkowski

"My z drugiej połowy XX wieku
rozbijający atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów"

i73

"Tolerancja"
Wykonanie: Karol Szlawski, Dariusz Kozioł,
Paweł Duda

i23
i77
i78
"Wybudujemy wieżę"
I79

PRZEMIJANIE


"Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, ma sens, ma sens..."
Jan Paweł II

Zofia Lach
i84
i85
"Zdumienie"- wykonują Justyna Maślanka i Dariusz Kozioł

PRZESŁANIE
"To, co możesz zrobić. jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje sens twojemu życiu"
Albert Schweitzer

i117

Genowefa Popłońska
i31
i30
Teresa Wójcik, Anita Szlawska i Joanna Zdziebczyńska w wierszu Czesława Miłosza "Traktat moralny"

W finale nie mogło zabraknąć "Dezyderaty"

..."przy całej swej złudności, znoju i rozwianych

marzeniach jest to piękny świat
jest to piękny świat"

Wystąpienia gości


i89
i97
Przemawia Ambasador Tsu-Lin Teng
Biuro  Ekonomiczno-Kulturalne Przedstawicielstwa Tajwanu w  Polsce

Symboliczne przekazanie daru w postaci sprzętu komputerowego
i99
Podziękowania dla przedstawicieli Tajwanu składa Nina Gabrych
i43
i101
Przemawia senator Stefan Niesiołowski
Podziękowania za zaangażowanie na rzecz rogowskiej oświaty składa
Joanna Zdziebczyńska

i1
i104
Goście otrzymują kwiaty oraz okolicznościowe upominki

Życzenia z okazji jubileuszu składają:

i110
i123
Małgorzata Kopka
Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
Edmund Kotecki
Starosta Powiatu Brzezińskiego
i2
i114
Janusz Falkowski
Dyrektor LZD SGGW w Rogowie
Anna Lewandowska i Zdzisław Długosz
Dyrektorzy SP Nr 1 i Nr 2 w Koluszkach

i50
i49
Wójt Magdalena Kolasińska i Ryszard Bigoszewski wręczają nagrody z okazji stulecia oświaty na terenie gminy Rogów. Nagrody otrzymali: Radosław Kubicki, Helena Konarska, Anna Szeligowska, Alina Kozioł, Mirosław Witkowski, Anna Dzwonkowska, Danuta Duda, Danuta Sobkiewicz, Barbara Kubicka.